Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvod

Advent....

Advent, advent, štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece.

Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory.

A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa na Ježiška.

                                                                                                                                   Zdroj: Internet

 

 

Evanjelista Lukáš 1, 76- 79:

76A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu

77a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy

78zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti,

79aby svietil sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja. 

Od detstva sme zvyknutí na advent a pôst dávať si nejaké veľkodušné predsavzatia. Snažíme sa zbaviť svojich zlozvykov – a vôbec to nejde. Koľkokrát sme si už sľúbili, že nebudeme klebetiť – a keď sa stane nejaké nešťastie, musíme tam byť. To je taký prírodný zákon. Koľkokrát sme skúšali nefajčiť, nenadávať, priniesť celú výplatu domov... 

Skúsme tento advent prežiť inak.

Nesústreďujme sa na svoje nedostatky, zlozvyky a na to, že nám to nejde. Sústreďme sa na rozvíjanie toho, čo je v nás dobré, na čo máme talenty a schopnosti.

Pre začiatok - aspoň na 4 týždne skúsme byť tými, ktorí sa dobrom odplácajú za zlo, prví preukážu lásku, súcit, úsmev, pomoc.....

 

 

Spánok ...

 

 V kostole sedeli vedľa seba otec so synom. Chlapec zrazu štuchol lakťom otca a zasmial sa: "Ocko, pozri sa. Ten ujo spí."

Otec sa vážne pozrel na syna a povedal:

"Bolo by lepšie, keby si zaspal aj ty a nehovoril zle o druhých."

 

                                                                        Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

 

 

Dáždnik

Polia boli vysušené a popraskané pre nedostatok dažďov.

Bledé a ožltnuté listy utrápene viseli z konárov. Z lúk zmizla tráva. Ľudia žili v napätí a nervózne skúmali krištáľovo modré nebo.

Rozpálené týždne plynuli jeden za druhým. Celé mesiace nespadla ani kvapka vody. Miestny duchovný zorganizoval na námestí pred kostolom hodinu modlitieb, aby si vyprosili milosť dažďa.

V určenú hodinu bolo námestie plné utrápených ľudí s veľkými nádejami. Mnohí si priniesli predmety, ktoré dosvedčovali ich vieru.

Pán farár obdivoval Biblie, kríže a ružence.

Ale nevedel odvrátiť oči od jedného dieťaťa, ktoré vážne sedelo v prvom rade.

Na kolenách malo červený dáždnik.                                                                                              Zdroj: Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. AMEN.     

   Modliť sa znamená prosiť o dážď, veriť znamená priniesť si dáždnik.                                                                                                                                                                  

 

TOPlist