Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvod

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi Svoju milosť!

Žalm 66,20

Naše modlitby. Bezpochyby skoro každý kresťan vie o dôležitosti a význame modlitby. Uvedomujeme si jej potrebu, ale zároveň poznávame aj realitu našej ľudskej slabosti, ktorá nám bráni naplno prežívať požehnanie modlitby. Tá nie je vždy prirodzenou súčasťou kresťanského života. Už ani kresťania navštevujúci cirkevné podujatia sa pravidelne nemodlia. Aj Ježišovi učeníci brali modlitbu inak ako ich Majster. Pán Ježiš priniesol nový pohľad na modlitbu: vzťah s Otcom a každodenná závislosť od Neho. Ježiš je nám preto vzorom aj v modlení. Vytrvajme, neochabujme, buďme v nej neochvejní a vzdávajme vďaky Bohu! Modlitba „nie je dôležitá“ pre Pána Boha, ale pre nás! Je veľmi veľa vecí, za ktoré sa môžeme modliť, ale jedna by nemala nikdy chýbať: modliť sa za misiu – službu slova, zvestovania záchrany v Kristovi. Ježiš začína Svoju modlitbu prosbami o Božie veci, až potom hovorí o telesných a nakoniec o duchovných potrebách človeka. Len Boh môže otvoriť dvere evanjeliu, len On môže spôsobiť pokánie na odpustenie hriechov, len On môže osloviť slovom človeka, len On dáva život. Prosme, aby to urobil u mnohých aj v nás!
                                                                                      Autor: Marián Grega,TB

 

 

 

 

Dáždnik

Polia boli vysušené a popraskané pre nedostatok dažďov.

Bledé a ožltnuté listy utrápene viseli z konárov. Z lúk zmizla tráva. Ľudia žili v napätí a nervózne skúmali krištáľovo modré nebo.

Rozpálené týždne plynuli jeden za druhým. Celé mesiace nespadla ani kvapka vody. Miestny duchovný zorganizoval na námestí pred kostolom hodinu modlitieb, aby si vyprosili milosť dažďa.

V určenú hodinu bolo námestie plné utrápených ľudí s veľkými nádejami. Mnohí si priniesli predmety, ktoré dosvedčovali ich vieru.

Pán farár obdivoval Biblie, kríže a ružence.

Ale nevedel odvrátiť oči od jedného dieťaťa, ktoré vážne sedelo v prvom rade.

Na kolenách malo červený dáždnik.                                                                                              Zdroj: Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

 

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. AMEN.     

   Modliť sa znamená prosiť o dážď, veriť znamená priniesť si dáždnik.                                                                                                                                                                    

 

TOPlist