Založit webové stránky nebo eShop

Rozpis služieb Božích

         Rozpis služieb Božích 2017                              

                                  

 
 
17. nedeľa po Trojici: 8.10.2017
 
8.30 hod- Magnezitovce+poďakovanie za úrody zeme
9.30 hod- Revúcka Lehota+VP
11.00 hod- Chyžné
 
18. nedeľa po Trojici: 15.10.2017
 
8.30 hod- Lubeník
9.30 hod- Revúcka Lehota
11.00 hod- Chyžné
 
19. nedeľa po Trojici: 22.10.2017
 
8.30 hod- Magnezitovce+pamiatka posvätenia chrámu+sepevokol
9.30 hod- Revúcka Lehota
11.00 hod- Chyžné
 
20. nedeľa po Trojici: 29.10.2017
 
8.30 hod- Revúcka Lehota
9.30 hod- Chyžné
11.00 hod- Lubeník- 10. výročie posvätenia modlitebne /spevokol Lechem /
 
30.10-2017- 17,00 hod Chyžné, Predreformačný večer- udalosti Reformácie, film Martin Luther, čaj+ koláčik
 
31.10.2017- 500. výročie Reformácie, slávnostné služby Božie 17,00 hod
 
21. nedeľa po Trojici: 5.11.2017
 
8.30 hod- Magnezitovce
9.30 hod- Revúcka Lehota+VP
11.00 hod- Chyžné- pamiatka posvätenia chrámu+ spevokol
 
22. nedeľa po Trojici: 12.11.2017
 
8.30 hod- Lubeník
9.30 hod- Revúcka Lehota- pamiatka posvätenia chrámu+ spevokol
11.00 hod- Chyžné+ VP
 
 
 
TOPlist